Korona-tid: Fritak for AKS-betaling i April

Med utgangspunkt i § 13 i vedtektene for AKS ble fakturaeen for april stoppet fredag 13. mars. Dette er  i tråd men hva regjeringen og kommunen gikk ut med i går tirsdag 17. mars: Foresatte skal slippe å betale for opphold så lenge AKS er lukket.

Foresatte bes om å betale fakturaen for mars. Eventulell kompensasjon for de lukkede dagene i mars vil bli ordnet i ettertid.

Har dere spørsmål om oppholdsbetalingen, kan dere kontakt AKS-leder Kim Brantenberg, enten på e-post: kim.brantenberg@ude.solo.kommune.no eller på mobil 412 17 091.