Trafikksikkerhet ved Sørkedalen skole

mange bilskilt

Så derfor noen punkter til ettertanke:

-  Bussen, det trygge alternativet…

Barna kommer samlet, men;

Bruker barna fotgjengerfeltene?

Det er viktig at foreldre og lærere forteller barna hvordan vei og fotgjengerfelt skal passeres. Dette er også viktig for barna når de er andre steder enn i Sørkedalen. Barna avsporer lett når de er ifølge med flere barn, og dersom de krysser veien uten å se seg for, kan uhell raskt få katastrofale konsekvenser. MEN;

Bruker de voksne fotgjengerfeltene?

Vi voksne er rollemodeller for våre barn! Tar vi oss tid til å gå riktig over veien, selv om vi ikke går med egne barn? Om voksne krysser veien utenfor merket felt, hva kan vi da forvente at barna gjør?

Gå til skolen, minsker trafikken ved skolestart/slutt.

Mange i Sørkedalen bor langt unna, og dette gjør det vanskeligere for noen av barna å ta bena fatt. Likevel; barn klarer å gå lengre enn man tror, dette handler bare om hva vi foreldre er positive til og legger opp til i hverdagen. Gammel vane er av og til vond å vendeJ

Dersom vi kjører barna til skolen, hvor skal de settes av?

Parkeringsplassen ved skolen er det sikreste alternativet, men ta hensyn til at den har begrenset plass, og at den er forbeholdt parkering for skolens ansatte.                        Av og påstigning er greit, men ikke parker slik at du hindrer brukerne av plassen,    …og husk; se i speilet når du rygger ut! Dersom du velger å sette av barna ved butikken, vises til pkt over vedrørende fotgjengerfelt. Vær bevisst ditt valg J

 

Ta gjerne en prat med ditt barn om trafikksikkerhet med jevne mellomrom. Det er ikke noen tvil om at dette minimerer risiko for alle foreldres frykt i trafikken.

Nyttige linker:

For barna: www.trafikkogskole.no                                                                                                                                       For de voksne: www.tryggtrafikk.no/trafikksikkerhet                                                                                                      

For de voksne:  www.politi.no/utrykningspolitiet/aktuelt/nyhetsarkiv/2007_08/Nyhet_6820.xhtml