Portalen og It's learning

Logg inn

- På en av osloskolens hjemmesider klikker du på "Logg inn" øverst i høyre hjørne.

-Velg "Foresatte" og logg deg inn med Bankid

-Da er du inne på portalen og du kan klikke deg videre inn til It's learning.