Tur til Folkemuseet

Folkemuseet

De lærte også at barna måtte hjelpe til i det gamle bondesamfunnet. De måtte lage mat, bære vann og være gjetere. Etterpå hadde vi litt tid til å se oss rundt. Vi var enige om at det var en fin dag tross regn og litt lang reisevei.