Hovedseksjon

Kontakt AKS

Kontakt Kim for spørsmål om innhold og overordnet organisering eller f.eks. om opppholdsbetaling. Har dere spørsmål om daglige og praktiske ting er det ofte best å kontakte baseleder Julia Pitton.

Kontaktinformasjon:

AKS-leder Kim Brantenberg
Telefon: 412 17 091
E-post: Kim.brantenberg@ude.oslo.kommune.no

Baseleder Christoffer Bø
E-post: christoffer.bo@osloskolen.no

AKS-telefonen: 457 25 584