Kontakt AKS

Kontaktinformasjon:

AKS-leder Kim Brantenberg

Telefon: 412 17 091

E-post: Kim.brantenberg@ude.oslo.kommune.no

Baseleder Ilkka Dahl

E-post: ilkka.dahl@osloskolen.no

AKS-telefonen: 404 03 491