Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Foresatte kan søke om permisjon for elever. 

Kontaktlærer kan innvilge permisjon i enkelt-timer, mindre enn heldagsfravær. Legebesøk o.l.. Permisjonen skal begrunnes skriftlig og søknad skal sendes kontaktlærer.

Rektor kan innvilge permisjon for perioder på hele dager. Permisjonen skal begrunnes skriftlig og søknad skal sendes rektor (torill.birkelund@osloskolen.no). Legg ved kontaktlærer som kopi. 

Elever med mer enn 10 dager ugyldig fravær risikerer å miste skoleplassen.

Hvordan søke permisjon for mer en en dag?

På Oslo kommunes nettsider kan du lese mer om permisjonsreglementet for Osloskolen.