Hovedseksjon

Direkte kontakt med lærere, sosiallærer og SAKS

Hver gruppe har nå fått egne telefoner, hvis det er behov for å få direkte kontakt med noen av lærerne på trinnet. Telefonene besvares i arbeidstiden, når lærerne ikke underviser. Akutte saker meldes og ringes inn til skolens kontor. 

Skolens kontor- telefonnummer: 23466800

1.-2. klasse- telefonnummer: 45725637

3.-4. klasse- telefonnummer: 45725702

5.-6. klasse- telefonnummer: 45725768

7. klasse- telefonnummer: 45725908

Sosiallærer- telefonnummer: 45725369

SAKS- telefonnummer: 45725584