Hovedseksjon

FAU

Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådeskal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det utøvende organet for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.

FAU har møte hver 6. uke eller når minst tre medlemmer krever det.

Alle grupper/klasser skal ha 2 representanter i FAU. Hver representant skal sitte i 2 år. 1. til 6. klasse velger neste års representanter til FAU på siste foreldremøtet før sommeren. Leder skal velges på siste FAU-møte før sommeren, slik at FAU er klar til å begynne arbeidet tidlig på høsten.

Arbeidsoppgaver for FAU:

 • FAU jobber for et trygt og godt læringsmiljø. Trivsel er viktig for barnas læring.
 • FAU skal drøfte formen på tilbakemelding elever og foreldre får på elevenes faglige og sosiale kompetanse
 • FAU skal jobbe for et mobbefritt skolemiljø
 • FAU skal ta initiativ til sosiale tiltak for elevene
 • FAU holder kurs for foreldrekontakter ved behov
 • FAU holder samlinger for foreldre og lærere ved behov
 • FAU skal være en informasjonskanal ut til alle foresatte
 • FAU skal samarbeide med både elevråd, skolens ledelse og ansatte.
 • FAU kan også ha kontakt med lag, organisasjoner og næringsliv i nærmiljøet.
 • Arrangement som FAU har ansvar/del-ansvar for per i dag: Halloween-fest, jule-messe, foreldreovertagelse, 17,mai-feiring, sommer-avslutning.

Vi gleder oss til et spennende skoleår, og ser frem til gode innspill fra foreldrerådet; ikke nøl med å ta kontakt med din klassekontakt!

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU