Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret er det høyeste organet på skolen. Styret består av to ansatte, to foreldre og tre kommunale representanter. Rektor er styrets sekretær.                    

Det skal være driftsstyrer ved alle grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentrer i Oslo. Driftsstyrene plasseres i linjen mellom etatssjef og rektor.  Driftsstyrets medlemmer oppnevnes av byrådet og sitter for to år av gangen. Møtene er åpne for alle.

Driftsstyrets oppgaver er å se til at skolen drives etter gjeldende retningslinjer, og driftsstyret vedtar årlig skolens budsjett og strategiske plan.

Medlemmer: 

  • Leder: Ingrid Nyhus
  • Nestleder: Edvard Aaby