Ordensregler

 

Mobiltelefoner samles inn i alle klasser.

-Brukes telefonen i løpet av dagen, leveres den på kontoret, og kan hentes av eleven etter skoletid.

-Elevene kan ha med telefonen på tur, men den skal ikke brukes.

 

Bruk av rampen.

-Det skal brukes hjelm. "Hjul" har førsteretten til å bruke rampen, framfor de som leker.

- Skating og sparkesykkel brukes på rampen, ikke i skolegården.

 

Sykkel.

-Det er ikke tillatt å sykle i skolegården mellom kl.8.00- 17.00.

 

Hodeplagg.

-Lue, brede pannebånd og caps tar vi av når vi kommer inn i klasserommet.