Ordensregler

Elevene skal: 

 • møte presist og være til stede i opplæringen
 • møte forberedt til opplæringen
 • ha med nødvendig utstyr og være kledd etter forholdene
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden

 

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder: 

 • behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt læringsmiljø
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • følge skolens regler for melding av fravær
 • ta godt vare på skolens eiendeler
 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr: Mobiler på lydløs i sekken
 • Ikke sykle eller andre liknende aktiviteter i skolegården
 • Stille opp ute og utenfor klasserom i rekke to og to, det samme på tur
 • Være rolige inne i ganger og mellom klasserom
 • Alle skal respektere STOPP-regelen

 

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres, se Handlingsplan for et godt sosialt miljø.

 • å mobbe
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å fuske eller forsøke å fuske

 

Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel: 

 1. anmerkninger, melding hjem
 2. skriftlig advarsel til elev
 3. skriftlig melding til foreldre/foresatte
 4. pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for
 5. bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen (opplæringsloven §§ 2-10 og 3-8)