Hovedseksjon

Strategisk plan

Planen er et såkalt "levende dokument" som utvikles underveis. Den revideres derfor med jevne mellomrom.

Strategisk plan 2023