Vår profil

Tegning av Sørkedalen skole

Sørkedalen skole ligger i hjertet av  Sørkedalen med skog på alle kanter. Skolens tradisjoner strekker seg helt tilbake til 1842 og er dermed en av Oslos eldste. Skolen er fådelt og det er tett kontakt mellom barn og voksne. Det skaper trygghet og gode vilkår for elevene på skolen.

Friluftsliv og fysisk aktivitet er en sentral del av skolens hverdag og nærområdene er flittig i bruk. Alle trinn har satt av en dag i uken med mulighet til aktivitet og praktisk læring utenfor skolen.

På Sørkedalen skole har alle elevene tilgang til egen PC eller nettbrett, som brukes i undervisningen for å møte fremtidens digitale utfordringer. 

Foresattes og nærmiljøets engasjement for skolen muliggjør spennende aktiviteter og arrangementer der alle kan delta.

Markaskolen er en del av Sørkedalen skole og tar hver dag imot elever fra andre skoler i byen. De kommer til Sørkedalen for å få undervisning, erfaringer og opplevelser i Marka. Om lag 4000 elever er innom Markaskolen i løpet av et skoleår.

Kunnskap, nysgjerrighet og læringsglede preger opplæringen på Sørkedalen skole.