Hovedseksjon

Vår profil

Skolebygg

Sørkedalen skole ligger i hjertet av Sørkedalen med skog på alle kanter. Skolens tradisjoner strekker seg helt tilbake til 1842, og er dermed en av Oslos eldste. Skolen er fådelt. Tett kontakt mellom barn og voksne skaper trygghet og gode vilkår for elevene våre. 

Kunnskap, nysgjerrighet og læringsglede skal prege opplæringen. I tråd med fagfornyelsen jobber vi tverrfaglig og temabasert. Alle elevene på skolen har eget læringsbrett, som et verktøy i undervisningen for å møte dagens,- og fremtidens digitale samfunn. Vi satser på lesing, og har et nyoppusset og levende skolebibliotek. 

Friluftsliv og fysisk aktivitet er en sentral del av skolens hverdag, og nærområdene er flittig i bruk. Nærmiljøets engasjement for skolen muliggjør spennende aktiviteter og arrangementer der alle kan delta. Alle trinn har satt av en dag i uken med mulighet til aktivitet og praktisk læring utenfor skolen. 

Skolen har et tett samarbeid med aktivitetsskolen. På AKS får elevene et variert tilbud, rettet mot skolens temaer og læreplan. I tillegg får elevene tilbud om korps og kor i tiden de er på AKS. 

Markaskolen er en del av Sørkedalen skole, og tar hver dag imot elever fra andre skoler i byen. De kommer til Sørkedalen for å få undervisning, erfaringer og opplevelser i Marka. Om lag 4000 elever er innom Markaskolen i løpet av et skoleår.

Bilde av Sørkedalen skole