Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten og helsesykepleier

Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse og forebygge sykdom blant barn og unge, både på det fysiske, psykiske og sosiale planet. 

Skolehelsetjenesten tar imot spørsmål, bekymringer eller gleder fra skolebarn og foresatte. Vi har oppdatertkunnskap og kompetanse på barn og ungdom i utvikling. Skolehelsetjenestentilbyr helseundersøkelse i 1. klasse, samt relevant helseoppfølging på senere klassetrinn. Skolehelsetjenesten deltar i tverrfaglig samarbeid rundt barn og ungdom med spesielle behov. 

Skolehelsetjenesten følger opp enkeltelever, har grupper og deltar ev. i klasseundervisning. Vi samarbeider tett med foresatte og skolens personale. Ved behov samarbeider vi også med andre instanser som BUP, PPT, fastlege, psykolog, barnevern og 2.linjetjenesten (sykehus etc.). 

Vaksiner tilbys etter anbefalt program fra Folkehelseinstituttet. 

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og gir ikke opplysninger videre uten samtykke. 

 

Her kan du lese om- og hvordan man kontakter skolehelsetjenesten: 

Helsesykepleier på skolen