Hovedseksjon

Elevrådet

Elevene er valgt med representanter fra 4. til 7.klasse og med Anne som kontaktlærer. 

Elevrådet skal være et organ mellom elever og lærere og sammen skal vi jobbe for et godt skolemiljø. Vi møtes hver tredje uke og hver sjette uke har vi Elev Forum, en samling i gymsalen for alle på hele skolen. Her har alle elevene mulighet til å ta opp saker, som de ønsker å diskutere og Elevrådet har en fin arena til å redegjøre for hva de driver med.