Skolerute 2020-2021

Lokale arrangement for Sørkedalen skole finner dere under kalender. jmf avslutninger etc.