Skolerute 2019-2020

Lokale arrangement for Sørkedalen skole finner dere under kalender. jmf avslutninger etc.