Ukeplaner for AKS

ukeplaner for SAKS

Vi har et variert tilbud som spenner seg fra læringstøttende aktiviteter, lek og fysisk aktivietet ute og inne. Vi har en egen turninstruktør som driver vårt turntilbud, som er åpent for alle med plass i AKS. Elever som synger i kor eller spiller i skolekorpset får sine øvinger i AKS-tiden.

Her er ukeplanen vår:

acrobat ikonUke 43 på Sørkedalen AKS