Hovedseksjon

Ukeplaner for AKS

Ordsky som beskriver AKS

Vi har et variert tilbud som spenner seg fra læringstøttende aktiviteter, lek og fysisk aktivietet ute og inne. Elever som synger i kor eller spiller i skolekorpset får sine øvinger i AKS-tiden. SAKS samarbeider med Bogstad AKS i skoleferiene for å gi et enda mere variert tilbud.

Ukeplan for SAKS i uke 18 -last ned PDF her