Ukeplaner for AKS

Ordsky som beskriver AKS

Velkommen til AKS i 2021!

Vi har et variert tilbud som spenner seg fra læringstøttende aktiviteter, lek og fysisk aktivietet ute og inne. Vi har en egen turninstruktør som driver vårt turntilbud, som er åpent for alle med plass i AKS. Elever som synger i kor eller spiller i skolekorpset får sine øvinger i AKS-tiden.

Her er ukeplanen vår:

SAKS i uke 3 last ned PDF

Alpinskolen

Dette er informasjonen fra alpinskolen:

"Oslo Kommune opprettholder sine restriksjoner og vi har dermed besluttet å utsette skiskolen enda en uke for Skoler og Aktivitetsskoler. Oppstart blir uke 4. Onsdager fra 27. januar 2021 kl. 14.30-16.00. Buss fra skolen kl. 14.00, tilbake på skolen ca kl. 16.30. Det er ikke alpinkurs i vinterferien (uke 8), eller i  påskeferien (uke 13). Vi forlenger kurset tilsvarende."

Smitteverntiltak på alpinskolen