Hovedseksjon

Sommerferien på SAKS

I sommerferien har vi heldagsåpent fra siste skoledag og ut juni måned. Så åpner vi igjen 1. august (eller første virkedag om 1. august er i en helg)

I sommerfeien, og de andre skoleferiene, har vi påmelding til SAKS for å disponere personalet og gi et godt tilbud til elevene. Påmeldingen er digital og dere får lenke i appen Skolemelding. Om man ikke skal bruke SAKS i sommerferien trenger man ikke bruke påmeldingsskjemaet.

I Sommerferien er vi på skolen, drar på turer i nærområdet. Vi samarbeider også med Bogstad skole om utflukter og aktiviteter.