Om Sørkedalen AKS

Sørkedalen aktivitetsskole – SAKS er en av Oslos minste aktivitetsskoler. 

Vår styrke er oppfølging av hvert enkelt barn - hos oss blir alle sett og hørt hver eneste dag.

Vi har egne lokaler med materiell og utstyr som innbyr til kreativ læring og lek.

Vårt motto er: vi trives blant venner!