Om Sørkedalen AKS

Aktivitetsskolen på Sørkedalen skole kalles SAKS og ligger i egne lokaler på nedsiden av skolen. SAKS har for tiden fem ansatte:

AKS-leder Kim Brantenberg,
e-post: kim.brantenberg@ude.oslo.kommune.no, mobiltelefon 412 17 091.

Baseleder Ilkka Dahl, e-post: ilkka.dahl@osloskolen.no

AKS-medarbeidere: Eva Myrheim, Lars Even Dyrstad og Thea Sletvold. I tillegg er Hana Aidarus på praksisplass som Barne- og Ungdomsarbeider.

Telefon til SAKS i åpningstiden: 404 03 491.