Om Sørkedalen AKS

Aktivitetsskolen (AKS) på Sørkedalen skole AKS og ligger i egne lokaler på nedsiden av skolen. Vi har for tiden fem ansatte:

AKS-leder er Kim Brantenberg, mobiltelefon 412 17 091. Baseleder er Marie Tved Bredby.

AKS-medarbeidere: Eva Myrheim, Thea Sletvold. og Vetle Vincents. I tillegg er Hana Aidarus på praksisplass som Barne- og Ungdomsarbeider.

Telefon til AKS i åpningstiden: 404 03 491.