Om Sørkedalen AKS

Aktivitetsskolen (AKS) på Sørkedalen skole AKS og ligger i egne lokaler på nedsiden av skolen. Vi har for tiden fem ansatte:

AKS-leder er Kim Brantenberg, mobiltelefon 412 17 091. Baseleder er Marie Tved Bredby.

AKS-medarbeidere: Adrian Walle, Thea Sletvold og Vetle Wincents. I tillegg er Celine Rødberg på praksisplass som Barne- og Ungdomsarbeider.

Telefon til AKS i åpningstiden: 404 03 491.