Hovedseksjon

Korps og kor

Korpset

Sørkedalen skole og Sørkedalen Skoles Musikkorps har et meget godt samarbeid. Samarbeidet går ut på at skolekorpset bidrar med musikkundervisning og skolen legger forholdene til rette for øvelser og undervisning.

Alle barna får etter gjennomført grunnkurs i musikk som blir holdt i SAKS-tiden, tilbud om å starte på instrument.  Alle får undervisning i enkeltimer og etter en liten stund blir de tatt opp i skolekorpsets samspill.  Enkeltundervisningen fortsetter selvsagt.

Du kan lese mer om korpset på korpsets egne facebooksider.

Koret

Sørkedalen barnekor er en del av Sørkedalen kirkes barne- og ungdomsarbeid. 

Koret er ment å skulle gi barna en opplevelse av å høre til i et trygt, inkluderende og kreativt sangmiljø. 

Korets dirigent er for øyeblikket Nora Johanne Brodtkorb. 

Sørkedalen barnekor øver i SAKS-tiden på tirsdager fra 14.15-15.20.

I tillegg til dette deltar vi på et par gudstjenester, konserter, gjør sosiale aktiviteter sammen slik som f.eks. forestillinger, kino, bowling :-) 

Ta kontakt om det er noen spørsmål, eller om ditt barn ønsker å begynne i Sørkedalen Barnekor: nora.johanne.brodtkorb@gmail.com