Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon
Torill Birkelund
Ass. Rektor for Sørkedalen skole og Markaskolen

E-post: torill.birkelund@ude.oslo.kommune.no

Camilla Bragmo-Wold
Sosiallærer
E-post: camilla.bragmo-wold@ude.oslo.kommune.no

Reina Wall
Konsulent
E.post: Reina.Wall@ude.oslo.kommune.no

Karoline Hoel
Rektor Sørkedalen og Bogstad skole
E-post: Karoline.hoel@ude.oslo.kommune.no

 

Kontaktlærere
Live Thorvaldsen, kontaktlærer 1. og 2. trinn
E-post:  Live.thorvaldsen@osloskolen.no

Siri Husøy, kontaktlærer 3. trinn
E-post: sihua00@osloskolen.no

Nina Merete Sunde, kontaktlærer 4. trinn
E-post: nisua012@osloskolen.no

Øystein Bolin, kontaktlærer 5. og 6. trinn
E-post: oystein.bolin@osloskolen.no

Jenny Henriksen, kontaktlærer 7. trinn
E-post:jenny.henriksen@osloskolen.no

 

Lærere og assistenter på Sørkedalen skole
Vegard Berentsen, faglærer
E-post: vegard.berentsen@osloskolen.no

Anders Fossum Bjørnsen, faglærer
Epost: anders.bjornsen@osloskolen.no

Torstein Schau, faglærer
E-post: Torstein.schau@osloskolen.no

Thea Sletvold, Assistent
E-post: thea1007@osloskole.no

Hana Abdalla Aidarus, Lærling
E-post: Haiaa001@oslosskolen.no

Lars Even Dyrstad, Assitent
E-post: ladya002@osloskolen.no

 

Markaskolen (egen nettside)
Johan Mosvold Larsen; Daglig leder og lærer på Markaskolen (permisjon)
E-post: johan.mosvoldlarsen@ude.oslo.kommune.no

Vegard Berentsen: Lærer på Markaskolen
E-post: vegard.berentsen@osloskolen.no

Anders Fossum Bjørnsen: Lærer på Markaskolen
Epost: anders.bjornsen@osloskolen.no

Torstein Schau: lærer på Markaskolen
E-post: Torstein.schau@osloskolen.no

Aktivitetsskolen
Kim Brantenberg, AKS-leder
E-post: Kim.Brantenberg@osloskolen.no

Ilkka Kristoffer Dahl, baseleder
E-post: ildaa001@osloskolen.no

Eva Myrheim, assistent
E-post: evymya009@osloskolen.no

IKT
Ketil Hamre Haahei-Kristiansen
E-post: ketihh0203@osloskolen.no

Vaktmester
Stephen White
E-post: Stephen.White@ude.oslo.kommune.no

Renhold
Anne-Lise Lønaas, renholder

PP-rådgiver
Kristian Witzøe

logoped
Linda Velsvik Bergli

Helsesykepleier
Sylvi Zachariassen
E-post: Sylvi.Zachariassen@bva.oslo.kommune.no