Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon
Torill Birkelund
Ass. rektor for Sørkedalen skole og Markaskolen
E-post: torill.birkelund@ude.oslo.kommune.no

Karoline Hoel
Rektor Sørkedalen og Bogstad skole
E-post: Karoline.hoel@ude.oslo.kommune.no

Camilla Bragmo-Wold
Sosiallærer
E-post: camilla.bragmo-wold@ude.oslo.kommune.no

Reina Wall
Konsulent
E-post: Reina.Wall@ude.oslo.kommune.no

Magnus Akselsen Tanderø

Avd. leder Markaskolen

E-post: Magus.Akselsen.Tandero@ude.oslo.kommune.no

Kontaktlærere
Live Thorvaldsen, kontaktlærer 1. og 2. trinn
E-post:  Live.thorvaldsen@osloskolen.no

Siri Husøy, kontaktlærer 3. og 4. trinn
E-post: sihua00@osloskolen.no

Jenny Henriksen, kontaktlærer 5. trinn
E-post:jenny.henriksen@osloskolen.no

Karoline sandmo, kontaktlærer 6. og 7. trinn

E-post: Kasaa074@osloskolen.no

 

Lærere og assistenter på Sørkedalen skole

Øystein Jørgen Bolin,faglærer

E-post: oystein2003@osloskolen.no

Vegard Berentsen, faglærer
E-post: vegard.berentsen@osloskolen.no

Anders Fossum Bjørnsen, faglærer
Epost: anders.bjornsen@osloskolen.no

Torstein Schau, faglærer
E-post: Torstein.schau@osloskolen.no

Thea Sletvold, Assistent
E-post: thea1007@osloskole.no

Hana Abdalla Aidarus, Lærling
E-post: Haiaa001@oslosskolen.no

Celine Røberg

Markaskolen (egen nettside)
Magus Akselsen Tanderø

Avd. leder

E-post: Magnus.Akselsen.Tanderø@ude.oslo.kommune.no

Vegard Berentsen: Lærer på Markaskolen
E-post: vegard.berentsen@osloskolen.no

Anders Fossum Bjørnsen: Lærer på Markaskolen
Epost: anders.bjornsen@osloskolen.no

Torstein Schau: lærer på Markaskolen
E-post: Torstein.schau@osloskolen.no

Aktivitetsskolen
Kim Brantenberg, AKS-leder
E-post: Kim.Brantenberg@osloskolen.no

IKT
Ketil Hamre Haahei-Kristiansen
E-post: ketihh0203@osloskolen.no

Vaktmester
Stephen White
E-post: Stephen.White@ude.oslo.kommune.no

Renhold
Anne-Lise Lønaas, renholder

PP-rådgiver
Thomas Aas

 Thomas.aas@ude.ude.oslo.kommune.no

Tlf: 90075819

logoped
Anne Mari Høgetveit

Anne.mari.hogetveit@ude.oslo.kommune.no

Tlf:  91751343

Helsesykepleier