Ledelse og ansatte 2018/2019

Ledelse og administrasjon

Torill Birkelund
Funksjon: Ass. Rektor for Sørkedalen skole og Markaskolen
E-post: torill.birkelund@ude.oslo.kommune.no

 

Anne, Aarnæs
Funksjon: Sosiallærer
E-post: anne.aarnaes@ude.oslo.kommune.no

 

Kirsten Martinsen
Funksjon: Kontorleder
E-post: kirsten.martinsen@ude.oslo.kommune.no

 

Karoline Hoel

Funksjon: Rektor for Sørkedalen og Bogstad skole

E-post: Karoline.Hoel@ude.oslo.kommune.no

 

Kontaktlærere
Live Thorvaldsen, kontaktlærer A-gruppa (1. og 2. trinn)
E-post:  Live.thorvaldsen@osloskolen.no

 

Camilla Bragmo-Wold, kontaktlærer B-gruppa (3. trinn)

E-post: calaa007@osloskolen.no

  

Øystein Bolin, kontaktlærer C-gruppa (4. og 5. trinn)
E-post: oystein.bolin@osloskolen.no

 

 Jenny Henriksen, kontaktlærer D-gruppa (6. og 7. trinn)
E-post: jenny.henriksen@osloskolen.no

 

Lærere og assistenter på Sørkedalen skole

 

Anne-Marie Svensson, faglærer
E-post: anne-marie.svensson@osloskolen.no

 

Vegard Berentsen, faglærer
E-post: vegard.berentsen@osloskolen.no

 

Anders Fossum Bjørnsen, faglærer
Epost: anders.bjornsen@osloskolen.no

 

Torstein Schau, faglærer
E-post: Torstein.schau@osloskolen.no

 

Cecilie Aasan: Assistent

Thea Sletvold, Assistent

 

Ilkka Kristoffer Dahl, Assistent

E-post: ildaa001@osloskolen.no

 

Markaskolen (egen nettside)

Johan Mosvold Larsen; Daglig leder og lærer på Markaskolen


E-post: johan.mosvoldlarsen@ude.oslo.kommune.no

 

Vegard Berentsen: Lærer på Markaskolen
E-post: vegard.berentsen@osloskolen.no

 

Anders Fossum Bjørnsen: Lærer på Markaskolen
Epost: anders.bjornsen@osloskolen.no

 

Torstein Schau: lærer på Markaskolen
E-post: Torstein.schau@osloskolen.no

 

Renhold
Anne-Lise Lønaas, renholder

 

Vaktmester

Marthin Bergendahl, vaktmester
E-post: marthin.bergendahl@osloskolen.no

 

Aktivitetsskolen

Lise Engstrøm, daglig leder
E-post: Lise.Engstrom@ude.oslo.kommune.no

 

Ilkka Kristoffer Dahl, baseleder

E-post: ildaa001@osloskolen.no

 

Eva Myrheim, assistent

Tove Grøttum, assistent

 

 

IKT
Sagene Data

E-post: ismail@sagenedata.no

 

Øvrige ressurser

PP-rådgiver

logoped

 helsesøster