Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon


Torill Birkelund
Ass. rektor for Sørkedalen skole og Markaskolen
E-post: torill.birkelund@osloskolen.no


Magnus Akselsen Tanderø
Avdelingsleder Markaskolen
E-post: magnus.tandero@osloskolen.no


Camilla Bragmo-Wold
Sosiallærer
E-post: camilla.bragmo-wold@osloskolen.no


Katarina de Brisis
Konsulent
E-post: katarina.brisis@osloskolen.no

Karoline Hoel
Rektor Sørkedalen og Bogstad skole
E-post: karoline.hoel@osloskolen.no

Kim Brantenberg
AKS-leder
Tlf: 412 17 091
E-post: kim.brantenberg@osloskolen.no

Kontaktlærere


Siri Husøy, kontaktlærer for 1. og 2. trinn
E-post: siri.husoy@osloskolen.no


Jenny Henriksen, kontaktlærer for 3. og 4. trinn og sosiallærer
E-post:jenny.henriksen@osloskolen.no


Live Thorvaldsen, kontaktlærer for 5. og 6. trinn
E-post:  Live.thorvaldsen@osloskolen.no


Anders Fossum Bjørnsen, kontaktlærer for 7. trinn
E-post: anders.bjornsen@osloskolen.no

Faglærere og assistenter på Sørkedalen skole


Øystein Jørgen Bolin,faglærer
E-post: oystein.bolin@osloskolen.no


Vegard Berentsen, faglærer
E-post: vegard.berentsen@osloskolen.no

Torstein Schau, faglærer
E-post: torstein.schau@osloskolen.no

Markaskolen (lenke til egen nettside)
Magnus Akselsen Tanderø, avdelingsleder
E-post: magnus.tandero@osloskolen.no

Vegard Berentsen, lærer på Markaskolen
E-post: vegard.berentsen@osloskolen.no

Torstein Schau: lærer på Markaskolen
E-post: torstein.schau@osloskolen.no

Aktivitetsskolen

Christoffer Bø, baseleder
E-post: christoffer.bo@osloskolen.no

Telma Linh Gotaas
E-post: telma.gotaas@osloskolen.no

Manuel Marcelo Mora Losada
E-post: manuel.losada@osloskolen.no

IKT


Ketil Hamre Haaheim- Simonsen
E-post: ketil.haaheim-simonsen@osloskolen.no

Vaktmester


Stephen White
E-post: stephen.white@osloskolen.no

Renhold


Rico Latorena Narzoles, renholder
E-post: rico.narzoles@osloskolen.no

PP-rådgiver
Katrine Sollien Herland
katrine.herland@osloskolen.no

Logoped
Emilie Tandberg Falkenberg
emilie.falkenberg@osloskolen.no

Helsesykepleier
Trine-Lise Hafsmo
E-post: trine-lise.hafsmo@bva.oslo.kommune.no
Tlf: 940 26 646