Ledelse og ansatte 2017/2018

Ledelse og administrasjon

Torill Birkelund
Funksjon: Ass. Rektor for Sørkedalen skole og Markaskolen
E-post: torill.birkelund@ude.oslo.kommune.no

 

Anne, Aarnæs
Funksjon: Sosiallærer
E-post: anne.aarnaes@ude.oslo.kommune.no

 

Kirsten Martinsen
Funksjon: Kontorleder
E-post: kirsten.martinsen@ude.oslo.kommune.no

 

Brynhild Farbrot

Funksjon: Rektor for Sørkedalen og Bogstad skole

E-post: brynhild.farbrot@ude.oslo.kommune.no

 

 

Kontaktlærere
Helge Rollefsen, kontaktlærer A-gruppa (1. trinn)
E-post:  helge.rollefsen@osloskolen.no

 

Camilla Bragmo-Wold, kontaktlærer B-gruppa (2. og 3. trinn)

E-post: calaa007@osloskolen.no

 

Anne-Marie Svensson, kontaktlærer B-gruppa (2. og 3. trinn)
E-post: anne-marie.svensson@osloskolen.no

 

Øystein Bolin, kontaktlærer C-gruppa (4. og 5. trinn)
E-post: oystein.bolin@osloskolen.no

 

 

 Jenny Henriksen, kontaktlærer D-gruppa (6. og 7. trinn)
E-post: jenny.henriksen@osloskolen.no

 

Lærere og assistenter på Sørkedalen skole

Vegard Berentsen: Utedager A-, B-  C- og D-gruppa, kroppsøving A-, C og D- gruppa
E-post: vegard.berentsen@osloskolen.no

 

Anders Fossum Bjørnsen: Utedager A-, B-, C- og D-gruppa
Epost: anders.bjornsen@osloskolen.no

 

Torstein Schau: Kroppsøving B-gruppa
E-post: Torstein.schau@osloskolen.no

 

Cecilie Aasan: Assistent

Thea Sletvold, Assistent

Mulki Guleed, lærling

 

Markaskolen (egen nettside)

Johan Mosvold Larsen: Daglig leder på Markaskolen
E-post: johanl0606@osloskolen.no

 

Vegard Berentsen: Lærer på Markaskolen
E-post: vegard.berentsen@osloskolen.no

 

Anders Fossum Bjørnsen: Lærer på Markaskolen
Epost: anders.bjornsen@osloskolen.no

 

Torstein Schau: lærer på Markaskolen
E-post: Torstein.schau@osloskolen.no

 

Renhold
Anne-Lise Lønaas, renholder

 

Vaktmester

Marthin Bergendahl, vaktmester
E-post: marthin.bergendahl@osloskolen.no

 

Aktivitetsskolen

Lise Engstrøm, daglig leder
E-post: Lise.Engstrom@ude.oslo.kommune.no

 

Eva Myrheim, assistent

Tove Grøttum, assistent

Mulki Guleed, lærling

 

IKT
Sagene Data

E-post: ismail@sagenedata.no

 

Øvrige ressurser

Helene Grønvold, PP-rådgiver

Synne Stenling, logoped

 

Anette Bjørnstad, helsesøster

E-post: anette.bjornstad@bva.oslo.kommune.no

mob; 994 83 317