Hovedseksjon

Trafikksikkerhet ved Sørkedalen skole

mange bilskilt

Vi har for tiden ingen skolepatrulje på våre 2 fotgjengerfelt, men har vært heldige å få fartsdumper og 30-sone som begrenser hastigheten betydelig. Likevel er veien til tider utsatt for tungtrafikk og biler som ikke respekterer fartsgrensen. Tiden står heller ikke helt stille i Sørkedalen, det er faktisk mer trafikk enn "da vi var små".

Så derfor noen punkter til ettertanke:

 • Bussen, det trygge alternativet…
  • Barna kommer samlet, men;
 • Bruker barna fotgjengerfeltene?
  • Det er viktig at foreldre og lærere forteller barna hvordan vei og fotgjengerfelt skal passeres. Dette er også viktig for barna når de er andre steder enn i Sørkedalen. Barna avsporer lett når de er ifølge med flere barn, og dersom de krysser veien uten å se seg for, kan uhell raskt få katastrofale konsekvenser. MEN;
 • Bruker de voksne fotgjengerfeltene?
  • Vi voksne er rollemodeller for våre barn! Tar vi oss tid til å gå riktig over veien, selv om vi ikke går med egne barn? Om voksne krysser veien utenfor merket felt, hva kan vi da forvente at barna gjør?
 • Gå til skolen, minsker trafikken ved skolestart/slutt.
  • Mange i Sørkedalen bor langt unna, og dette gjør det vanskeligere for noen av barna å ta bena fatt. Likevel; barn klarer å gå lengre enn man tror, dette handler bare om hva vi foreldre er positive til og legger opp til i hverdagen. Gammel vane er av og til vond å vende.
 • Dersom vi kjører barna til skolen, hvor skal de settes av?
  • Parkeringsplassen ved skolen er det sikreste alternativet, men ta hensyn til at den har begrenset plass, og at den er forbeholdt parkering for skolens ansatte. Av og påstigning er greit, men ikke parker slik at du hindrer brukerne av plassen, og husk; se i speilet når du rygger ut! Dersom du velger å sette av barna ved butikken, vises til pkt over vedrørende fotgjengerfelt. Vær bevisst ditt valg. 

Ta gjerne en prat med ditt barn om trafikksikkerhet med jevne mellomrom. Det er ikke noen tvil om at dette minimerer risiko for alle foreldres frykt i trafikken.

Nyttige lenker:

For barna:

www.trafikkogskole.no

For voksne:

Sykling på skoleveien