Hovedseksjon

Kanalstrategi

Dette er en oversikt om hvordan kommunikasjonen mellom skole - hjem, lærer - elev etc skal foregå ved Sørkedalen skole.