Hovedseksjon

Et godt sosialt miljø

 

Handlingsplan for et godt sosialt miljø

Handlingsplanen definerer begreper og sier hvordan skolen jobber med det sosiale miljøet på skolen.

Konklusjonen er:

  • Hele Sørkedalen skole skal arbeide for at alle barn trives og utvikles godt på skolen.
  • Mobbing skal ikke forekomme.
  • Det er konstant fokus på godt sosialt miljø.
  • Alle har ansvar, skolen er avhengig av at alle observerer, intervenerer og melder fra.

 Husk: I morgen begynner nå. 

Den gode timen

Hva gjør vi når vi kommer på skolen? Hvordan får vi vite hva vi skal arbeide med i timen? Hvordan avsluttes en arbeidsøkt? 

Slike spørsmål kan "den gode timen" gi svar på. Den gjør at elever og lærere har en felles forståelse for en del enkle og praktiske gjøremål i skolehverdagen. Tiden blir brukt mer effektivt, og elevene lærer mer.

Den gode hensikt

Mens "den gode time" handler om hva som gjøres på skolen, handler "den gode hensikt" om hva skolen forventes at gjøres hjemme.

Ordens- og oppførselsreglement

Reglementet for hva som er greit og hva som ikke er greit på skolen. Med konsekvenser dersom reglementet brytes.

Oslostandard for skole-hjem samarbeid

Hva kan foresatte forvente av skolen og hva forventer skolen av foresatte. Osloskolen har utarbeidet en felles standard som gjelder både elevenes faglige og sosiale utvikling. På utdannigsetatens nettsider finnes den også på arabisk, engelsk, somalisk, tamilsk, urdu og tyrkisk.