Hovedseksjon

Rammeplanen for AKS

Rammeplanen for AKS i Osloskolen har fire temaområder:

  • Natur, miljø og bærekraftig utvikling
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Fysisk aktivitet
  • Mat og helse

Aktivitetsskolen kjennetegnes ved:

  • Å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling
  • Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
  • Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart
  • Å ha en sterk forankring i skolens ledelse
  • Å gi et kvalitativt godt leksetilbud

Sørkedalen AKS jobber målrettet for å tilby aktiviteter i tråd med alle hovedområdene i rammeplanen.

Last ned PDF av rammeplanen for AKS i Oslo Kommune her