Hovedseksjon

Kick-off til nytt felles tverrfaglig tema: Eventyrskogen

en gruppe mennesker som sitter i et rom
en person som har på seg et plagg
en gruppe mennesker som sitter i et rom
En gruppe mennesker i et klasserom