Hovedseksjon

SAKS for 5., 6. og 7. trinn

Fra høsten åpner vi SAKS også for 7. trinn! Les mer i denne PDF-en om tibudet vårt .Det er AKS, men tilbudet kan minne litt om en fritidsklubb. Jørgen og AKS-medarbeiderne har jobbet med et godt og variert AKS-tilbud for de største elevene!

Vår opplevelse er at tilbudet har truffet svært godt. Vi ser forøyde elever som har satt pris på de nyoppussede lokalene, aktivitetstilbudet og muligheten de har til medvirkning.

For oss føles det helt naturlig at tilbudet utvides til 7. trinn! Vi tenker videre at SAKS-tilbudet til slutt vil være åpent for elever på alle trinn. Målet er at SAKS for de eldste elevene skal likne mer en fritidsklubb med et variert fritidstilbud der de har stor selvråderett, men at de er sammen med voksne. Vi vil at de eldte eleven skal bruke SAKS til bygge vennskap på tvers av alder. På den måten får elevene en bredere kontaktflate, men også som forberedelse på overgangen til ungdomskolen

I ferier/heldagsåpent samarbeider vi med Bogstad AKS om felles aktiviteter. Allerede i august skal elevene på felles kanotur på Sørkedalselva og felles utflukt til Rush trampolinepark.

Meld eleven på 5. - 7. trinnstilbudet ved å følge denne lenken

-og husk å velge deltidsplass, selv om dere kan bruke AKS så mye dere ønsker!

Vi håper at alle som synes dette høres spennende ut blir med oss

Hilsen Kim