Avslutning for 7. trinnet

Avslutning

Elevene underholdt med morsomme parodier på lærerne gjennom 7 år. Det gikk fra latter til gråt og vemod, etter hvert som hyggelige taler ble holdt.

 

Vi takker for en flott markering og ønsker alle elevene lykke til på ungdomsskolen.